این نوع کیسه ها از جنس پروپیلن و پلی اتیلن ساخته می شوند که کیسه هایی بسیار عالی هستند برای اینکه آب به درون آنها نفوذ پیدا نمی کند و هم چنین در صورتی که آفتاب به انها زده شود از بین نمی روند به دلیل اینکه این دو نوع جنس بسیار محبوب در بین تولید کننده ها هستند و کیسه ها را در برابر خوردگی حمایت می کنند به طور معمول از این دو نوع جنس برای تولید انواع کیسه قند وشکر استفاده می کنند