رول پلی پروپیلن

رول کیسه پلی پروپیلن PP

رول پلی پروپیلن
رول پلی پروپیلن تولیدی توسط کارخانجات این گروه به دو صورت معمولی و لمینه می باشند که در رولهای معمولی نوارهای P.P به صورت تار و پود و توسط دستگاه های گردباف که برای این منظور تعبیه شده است، بافته می شود.